SPECIALISME VAN JOS HAARTMANS

Vanaf 1998 ben ik als zelfstandig gevestigd psycholoog werkzaam in eigen praktijk. In de periode 2006 t/m 2015 werkte ik als klinisch psycholoog in de Specialistische GGZ voor kinderen en volwassenen. Mijn doelgroep Kinderen en Jeugdigen vanaf 6 tot 18 jaar wordt top gekwalificeerd door de registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog Specialist NIP. Tevens ben ik MO-A+B gediplomeerd en academisch geschoold orthopedagoog met specialisatie school- en leermoeilijkheden. Ondanks dat ik per 1-1-2021 gestopt ben met jeugdzorg behoud ik uiteraard dit specialisme. Vanaf 2016 werk ik alleen nog maar in de Generalistische basis GGZ. Ik heb hiervoor gekozen vanwege de vigerende bureaucratie van zorgverzekeraars en het perverse DBC-declaratiesysteem. Vanaf 2023 werk ik als gepensioneerd psycholoog nog steeds voor een aantal clienten.

Mijn specialistische kennis omvat:

Autisme spectrum (Asperger, PDD NOS)

ADHD-ADD

Angsten (PTSS, Fobie, Faalangst)

Dwanghandelingen

Burn-Out

Depressie

Stemmingsstoornissen

Bipolaire stoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen (narcisme, theatraal, ontwijkend e.a.)

Leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie, NLD

Relatieproblemen en werkproblemen

Intelligentie-onderzoek en analyse (incl. hoogbegaafdheid)

Schooladvies

Beroepskeuze advies

Coaching/Sparringspartner voor managers

Naast de BIG-Registratie ben ik in het bezit van de registratie PSYCHOLOOG NIP, de  Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP (Testbevoegdheid), de registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP en de registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog Specialist NIP. De site van het NIP vermeldt: De Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP biedt een keurmerk voor de specifieke kennis en vaardigheden die het werken met kinderen en jeugdigen vereist op specialistisch niveau. De specialismeregeling sluit aan op de Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsychologen, die sinds 1999 operationeel is. Qua niveau zijn de registratie-eisen vergelijkbaar  met die van de BIG-registratie Klinisch Psycholoog.