ARCHIEF

Onderwijzer in het VSO-MLK (1979)

Teamgerichte nascholing Justitie-school/internaat Harreveld (1989).

Interview IBO-Team door drs. Gert de Boer (helemaal rechts) van het CPS Hoevelaken, medewerker voor het speciaal onderwijs, hij interviewt (vlnr) Bart Heys, Jos Haartmans, Jacques Fanchamps en Anton Sluys (juni 1988).

IBO-Team Nascholing voor leraren in het Lager Beroeps Onderwijs, vlnr : Anton Sluys, BartHeys, Henk Sissing, Dirk van Barneveld, Frits Ankringa, Jacques Fanchamps, Jos Haartmans, Arjen Appel en vervanger Karin (juni 1989).

Nascholing LVS door Jos op de SO-VSO ZMOK de Spinaker te Alkmaar (november 2006).

POBOS LVS (1991-1998-2002-2007)

Psycholoog in eigen praktijk (start 1992)

Artikel in De LImburger 1991

Artikel in De LImburger 1991

Titel: Praktijklapper Leerlingvolgsysteem

Auteur: drs. J.J.A.M. Haartmans

Uitgever: J.J.A.M. Haartmans i.s.m. Stg. LVS 1992

ISBN: 9090054812, 9789090054810

Lengte: 140 pagina’s

Titel: Nederlandse Neuropedagogische Vragenlijst van 4-18 jaar (NNV)

Auteurs: Dr. J.A.M. Vandermeulen & drs. J.J.A.M. Haartmans, bc.

Uitgave in eigen beheer, Kerkrade/Geleen 1997

Lengte: 27 pagina’s

Artikel in De Limburger 1998

Artikel in De Limburger 1998

POBOS LVS

POBOS LVS

TEAMGERICHTE NASCHOLINGEN:

SG HARREVELD

DE BOLSTER ERMELO

PALET BOXMEER

DE BROUWERIJ ZETTEN

ZMOK-SCHOOL DE SPINAKER ALKMAAR (zie foto 2006)

ZMOK-SCHOOL BEUKENRODE ONDERWIJS DOORN

PRAKTIJKONDERWIJS ZEIST

DIJNSELBURGSCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS ZEIST

DE BUITENHOF HEERLEN

OPDC SINT MICHAEL MAASTRICHT

Sinds gemeenten de jeugdzorg bestieren, hebben zelfstandig psychologen moeite met declareren. Velen stoppen met de behandeling van jongeren.

Ingmar Vriesema   21 mei 2015

Het Limburgse meisje van dertien – haar naam is bij de redactie bekend – durft niet goed alleen over straat te fietsen. Heeft paniekaanvallen. Zoekt weinig contact met leeftijdsgenoten. Durft niet alleen te gaan slapen. Haar moeder klopt in het najaar van 2014 voor hulp aan bij een psycholoog: Jos Haartmans, vrijgevestigd klinisch psycholoog in de regio Zuid-Limburg. Behandeling is nodig, vindt ook hij. Het meisje heeft een angststoornis. Het liefst zou hij vanaf begin 2015 van start gaan. Maar het meisje wacht nog steeds op hulp. Psycholoog Haartmans vreest namelijk dat hij de behandeling niet vergoed krijgt. Van zijn softwareleverancier hoort hij dat hij zijn declaraties niet kan indienen bij de gemeente Maastricht, die de jeugdzorg regelt in zijn regio. Maastricht bevestigt dat er „opstartproblemen met de betaling” zijn. Op de vraag of hij de rekening misschien op papier mag insturen, zegt Haartmans „al maanden” geen duidelijk antwoord te krijgen. En dus is hij „voorzichtig” met het aannemen van kinderen. Vorig jaar behandelde hij nog „vijfentwintig tot dertig kinderen”, nu behandelt hij alleen nog volwassenen, die vallen onder het oude betaalregime van de zorgverzekeraar. Haartmans: „Ik vind het vervelend om te zeggen, maar het is hier geen filantropische instelling.”Het dertienjarige meisje gaat hij toch behandelen: het eerste kind in zijn praktijk dit jaar. „Bij wijze van experiment” gaat hij de rekeningen op papier indienen bij de gemeente, heeft hij met de moeder van het meisje afgesproken. Om te kijken of hij wordt betaald. Dit alles is het gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg sinds 1 januari 2015. Jeugd- en kinderpsychologen kunnen hun rekeningen sindsdien niet langer bij de zorgverzekeraar indienen. Ze moeten naar de gemeente.

Voor het hele artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/21/betaling-jeugdzorg-stokt-door-software-minder-kinderen-in-behandeling-a1416136

VOOR EEN INTERVIEW ZIE: 

 http://www.l1.nl/video/l1nws-wachtlijsten-jeugd-ggz-groeien

ASEBA volwassenen DSM-IV Profiel mannen

ASEBA volwassenen DSM-IV Profiel mannen

ASEBA volwassenen deel van de vragenlijst 18-59 jaar

ASEBA volwassenen deel van de vragenlijst 18-59 jaar

Gilliam Autism Rating Scale (PRO-ED Austin Texas)

Gilliam Autism Rating Scale (PRO-ED Austin Texas)

ADHD & HECHTINGSPROBLEMEN

ADHD & HECHTINGSPROBLEMEN

WISC III Intelligentietest voor 6 t/m 16 jarigen Boekje met opgaven

WISC III Intelligentietest voor 6 t/m 16 jarigen Boekje met opgaven

Boven: BLOKPATRONEN Beneden ONVOLLEDIGE TEKENINGEN

Boven: BLOKPATRONEN Beneden ONVOLLEDIGE TEKENINGEN

DBC

De volgende groepen van producten worden in de SGGZ gehanteerd (2016):

Diagnostiek

Crisis

Behandeling Kort

ADHD

Pervasief (autisme)

Overige kindertijd

Delirium Dementie

Aan alcohol gebonden stoornissen

Aan middelen gebonden stoornissen

Schizofrenie

Depressie

Bipolair

Angst
Persoonlijkheidsstoornissen

Somatoforme stoornissen

Eetstoornissen