POBOS B.V. KLINISCHE PSYCHOLOGIE


  • POBOS BV is een praktijk voor GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar tot en met 70 jaar. 
  • De praktijk wordt afgebouwd in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en er worden geen nieuwe clienten meer aangenomen. 
  • Datum goedkeuring Kwaliteits Statuut GGZ : 27 april 2022.
  • Datum goedkeuring/verlenging BIG registratie :  7 mei 2022 en  geldig tot en met 7 mei 2027.
  • Tarieven dient u op te vragen bij uw zorgverzekeraar. De GGZ valt onder de basispolis en het eigen risico is van toepassing.
  • Informatieverstrekking aan UWV & ARBO-diensten: enkele vragen beantwoorden: 91,78 euro (NZa-tarief 2023).
  • Uitgebreid rapport, in overleg, kosten voor rekening van opvrager.
  • Contracten 2023: CZ, Achmea, DSW, ASR.  Ook VGZ restitutie verzekerden zijn welkom. Indien een zorgverzekeraar minder dan 86% van de NZa-tarieven biedt voor gecontracteerde zorgverleners  doet POBOS BV geen zaken meer met deze verzekeraars. Ook doet POBOS BV geen zaken met clienten met budgetpolissen.
  • Consulten uitsluitend op afspraak  op maandag t/m vrijdag. Zaterdag is bespreekbaar.